Hovedbygning

Den oprindelige hovedbygning blev opført i 1730 af Peder Benzon. Den var opført i bindingsværk med tegltag og stråtækte udbygninger.

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1856 af Carl Christian Cornelius Lerche. Bygningen er opført i gule mursten med skifertag og består af en enkelt fløj i to etager ovenpå en høj kælder.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Øvrige bygninger 

De fleste af avlsbygningerne er af nyere dato, men der er også et par grundmurede lader fra henholdsvis 1777 og 1855.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Benzonsdal

Benzonsdal
Allévej 60
2635 Ishøj
Hovedbygningen er opført 1856
Ingen oplysninger
Hovedstaden - Ishøj
230 ha
447 ha 
 - forpagtet 38 
 - ager 409 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
Under Benzonsdal drives også Bondegården, Brønsgaard og Ny Kappelevgård
Christian Cornelius Lerche
SGS 2011, Roussell, bd. 1, s. 282
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk