Ejerhistorie

Benzonsdal hovedgård blev oprettet i 1730 på jorder, som tidligere havde hørt under Gjeddesdal. Ejeren, Peder Benzon, ønskede at sikre en forenkling og forbedring af landbrugsdriften og oprettede til det formål den nye herregård, som hurtigt voksede til en betydelig herregård. Hovedgården var på 54 tdr. hartkorn med 50 fæstegårde og 100 husmænd under godset. Da Peder Benzon oprettede den nye hovedgård Benzonsdal, opførte han også en hovedbygning, som stod indtil 1856.

Benzonsdal havde desuden indtægter fra et teglværk og fire vandmøller. I 1735 købte Peder Benzons bror, Lars Benzon, gården, og allerede i 1740 blev Benzonsdal solgt videre til den tredje bror, Jacob Benzon.

I 1757 købte Frederik Barfred Benzonsdal. Han ønskede, at gården skulle blive i hans families eje. I 1765 oprettede han derfor et stamhus for Benzonsdal, som betød, at gården skulle forblive i familien og hverken kunne sælges eller deles mellem arvinger. Stamhuset blev dog allerede opløst igen i 1786 og derfor solgt til sønnen, Jens Laurits Barfred. Han købte i 1797 Gjeddesdal, hvorefter de to herregårde en kort tid atter havde fælles ejer.

Jens Lauritz Barfred foretog udskiftning og udflytning af godsets fæstegårde. Udskiftningen betød, at fæstebønderne i stedet for at drive landsbyens marker i fællesskab fik deres egne marker til selvstændig drift. Med udflytningen blev gårdene flyttet væk fra landsbyen og samlet på jordlodder omkring gårdene, som dermed blev flyttet væk fra landsbyen. Da udflytningen var tilendebragt i 1800, solgte han Benzonsdal til Niels de Bang og etatsråd von Eggers.  

Den nye ejer, Niels de Bang, gjorde sig bemærket for den store hjælp, han ydede til gårdens syge og fattige bønder under en dysenteriepidemi.

Greve Carl Christian Cornelius Lerche købte Benzonsdal i 1853, og opførte en ny hovedbygning i 1856. Gården blev herefter nedarvet fra far til søn i familien Lerche.

Benzonsdal drives i 2013 som landbrug af Christian Cornelius Lerche.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Benzonsdal

Benzonsdal
Allévej 60
2635 Ishøj
Hovedbygningen er opført 1856
Ingen oplysninger
Hovedstaden - Ishøj
230 ha
447 ha 
 - forpagtet 38 
 - ager 409 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
Under Benzonsdal drives også Bondegården, Brønsgaard og Ny Kappelevgård
Christian Cornelius Lerche
SGS 2011, Roussell, bd. 1, s. 282
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk