Ejerhistorie

Boller blev nævnt første gang i 1350, hvor Otte Limbek ejede gården. En sammenhængende ejerhistorie for Bollers første tid kan ikke sammenstykkes, men gården var ejet af adelsslægten Munk gennem meget af 1400-tallet.

Erik Ottesen Rosenkrantz overtog gården omkring 1483, og hans efterkommere ejede gården frem til 1621. Den var derefter i Rosenkrantz-slægtens eje de næste ca. 150 år.

Blandt de mest markante ejere i denne periode var Holger Rosenkrantz. Han var en af de mest markante adelsmænd i første halvdel af 1500-tallet, hvor han bestred en lang række diplomatiske, administrative og militære poster. Han overtog administrationen af Boller i 1537, hvor han blev udnævnt som værge for sine yngre søskende.

Rosenkrantz udkøbte over en årrække sine brødre og svogre, der også havde andel i Boller, og blev i 1551 eneejer af godset. Han udvidede og samlede godsets fæstegods omkring hovedgården. Flere landsbyer blev således nedlagt i bestræbelserne på at etablere et tidssvarende storgods, der kunne udnytte fæstebøndernes hoveri bedst muligt.

Holger Ottesen Rosenkrantz døde i 1575, hvorefter enken Karen Gyldenstierne bestyrede godset for de umyndige sønner. Hun var som sin mand en dygtig administrator og sikrede, at sønnerne fik en god uddannelse, og at de hver kunne overtage et gods med velholdte hovedbygninger.

I 1592 overtog sønnen Otte Christoffer Rosenkrantz Boller. Han levede et overdådigt liv og gældsatte sig så meget, at hans fire børn i 1621 solgte gården til Ellen Marsvin. Ellen Marsvin var en af tidens mest velhavende kvinder - og en dygtig administrator og godssamler. Hun var også mor til Kirsten Munk, der var gift med Christian IV (1577-1648).

Efter bruddet med kongen blev Kirsten Munk forvist til Boller i 1630, og hun tilbragte resten af sit liv på gården. Som sin mor var Kirsten Munk en dygtig administrator og udvidede godsets jordtilliggende betragteligt, ligesom hun oprettede et såkaldt hospital i den nærliggende landsby Uth.

I 1664 købte Mogens Friis Boller. Slægtens stamsæde blev Frijsenborg, der var centrum for det grevskab Friis oprettede i 1672. Boller blev imidlertid brugt som enkesæde og i løbet af 1800-tallet også som en form for "aftægtsbolig" for greverne. Såvel Jens Christian Carl Krag-Juel-Vind-Frijs som hans søn Christian Emil Krag-Vind-Juel-Frijs bosatte sig således på gården i deres alderdom.

I 1844 var Boller blevet lagt under Frijsenborg grevskab. Med lensafløsningsloven fra 1919 blev alle majorater ophævet, og Boller blev derved atter en selvstændig fri ejendom. I 1923 arvede Agnes Louise Krag-Juel-Vind-Frijs Boller efter sin far Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs, hvorved båndet til Frijsenborg blev brudt. Hun solgte i 1930 Boller til staten. De store skovområder blev til statsskovdistrikt, mens hovedgårdens gods blev udstykket. Hovedbygningen samt parken blev i 1930 solgt videre til Sygekasserne i Skanderborg, Horsens og Kolding, der omdannede gården til et plejehjem.

Fra 1965-2012 var Boller plejehjem været ejet af Horsens Kommune. Efter en omfattende restaurering er herregården i dag indrettet som lejligheder og kontorer.

Gårdens stamdata gennem tiden

Boller (Østjylland)

Boller Slot
Boller Slotsvej 20
8700 Horsens
Hovedbygnings nord-, vest- og sydfløj er opført ca. 1550, østfløjen 1588. Ombygget 1759 med fuldstændig fornyelse af vest- og sydfløj. Ombygget til plejehjem 1930
Ja.Offentlig adgang til parken i sommerhalvåret
Midtjylland - Horsens
2 ha
-
social-/sundhedsinstitution
-
Horsens Kommunes Voksen og Sundhed
SGS 2011, Stilling, s. 90
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk