Kulturmiljø

Bollers hovedbygning er omgivet på alle fire sider af brede, vandfyldte grave.

I den tilhørende park nord for hovedbygningen, findes store og gamle træer, bl.a. Margretheegen. Det vurderes at dette træ er op mod 1.000 år gammelt med en stamme på ca. 2 meter - et af de tykkeste egetræer i Danmark.

I parken findes også lindealléer. Alléerne føres videre ud i landskabet og afgrænser således den vej, der fører fra gården og op til landevejen.

Den store park afgrænses op mod skoven af en munkestensmur.
Rundt om Boller ligger Boller Nederskov og Boller Overskov, der tidligere hørte til herregården.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Boller (Østjylland)

Boller Slot
Boller Slotsvej 20
8700 Horsens
Hovedbygnings nord-, vest- og sydfløj er opført ca. 1550, østfløjen 1588. Ombygget 1759 med fuldstændig fornyelse af vest- og sydfløj. Ombygget til plejehjem 1930
Ja.Offentlig adgang til parken i sommerhalvåret
Midtjylland - Horsens
2 ha
-
social-/sundhedsinstitution
-
Horsens Kommunes Voksen og Sundhed
SGS 2011, Stilling, s. 90
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk