Hovedbygning

Den nuværende hovedbygning er opført kort før 1700 af den daværende ejer Joachim Schack. Det er et enkeltfløjet anlæg i to stokværk i røde munkesten og med glaseret tegltag opført oven på en høj kælder. Ved hver af hovedbygningens gavle er der opført en høj skorsten.

På bygningens haveside, der vender mod vest, er der opført to mindre udbygninger. Den ene var oprindeligt indrettet med såkaldte "hemmelighed", dvs. toiletter. Den anden udbygning, der ligger tættest på fløjens midte, har været beregnet til beboelse.

I 1760'erne lod Frederik Raben Bramsløkke istandsat, og i den forbindelse fik hovedbygningen det glaserede teglstenstag, større vinduer indsat og den dobbelte sandstenstrappe, som endnu karakteriserer gårdsiden.

Hovedbygningen på Bramsløkke fremstår som et overgangsbyggeri mellem renæssancens fritliggende stenhus med stejle gavle og barokkens symmetriske herresæde.  

Da den daværende ejer H.C. Lundgreen overtog Bramsløkke i 1927, foretog han en gennemgribende restaurering og modernisering. Der blev indlagt vand, lys og centralvarme i hovedbygningen, og istandsættelsen blev gjort med henblik på at bevare meget af det gamle interiør.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet. 

Andre bygninger

Bramsløkkes oprindelige avlsanlæg var et skævt komponeret trefløjet bindingsværksanlæg opført omkring 1700. I 1930 nedbrændte store dele af avlsgården. Samme år blev lade og stalde genopført, men det tidligere lukkede gårdrum blev ikke reetableret.  

I dag afgrænses gårdspladsen mod nord af forvalterbolig, et kornmagasin og en vognport opført i bindingsværk i 1854.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Bramsløkke

Bramsløkke
Bramsløkkevej 7
4880 Nysted
Hovedbygningen er opført ca. 1690, restaureret 1927
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-
243.1 ha 
 - ager 173.1 
 - skov 68 
 - park/have 2 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Leise Mærsk Mc-Kinny Møller
SGS 2011, Stilling, s. 423
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk