Hovedbygning

I 1521 opførte Tyge Krabbe en hovedbygning i bindingsværk. Under Grevens Fejde i 1534 brændte Krabbes bygning, og den blev derefter genopført. Christian Holck ombyggede denne bygning i 1626, hvor han lod opføre en sydfløj.

Den nuværende hovedbygning er opført af Peter Skow i 1766. Den trefløjede bygning er opført iét plan og i hvidkalket grundmur med tegltag. Bygningen har frontspids og murede gavle, og over indgangsdøren findes en udskåret tavle fra Skows tid. Ved opførelsen af bygningen blev sten hentet fra Landtings og Eskjærs teglværker, men også sten fra Vester Lems gamle kapel blev anvendt i byggeriet.

I 1880 og 1943 er ombygninger blevet foretaget, hvor blandt andet kamgavle er blevet tilføjet.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Modsat hovedbygningen ligger en stor trelænget avlsbygning opført i 1875. Det trelængede anlæg åbner sig mod hovedbygningen i nord.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Bustrup

Skolecenteret Bustrup Hovedgård
Sønder Lemvej 3
7860 Spøttrup
Hovedbygningen og ladegården er opført 1766
Ingen oplysninger
Midtjylland - Skive
-
-

skolebrug - social-/sundhedsinstitution
-
Selvejende institution
Roussell, bd. 12, s. 80, bustrup.dk, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk