Kulturmiljø

Constantinsborg ligger ved bredden af Brabrand Sø, som strækker sig nord for gården.

Haven, som ligger nord og nordvest for hovedbygningen og grænser op til Årslev Engsø, blev antagelig anlagt af Constantin Marselis i barokstil. Marselis' anlæg bestod af tre terrasser og var udstyret med hække, alléer og vandgrave.

Da Hendrik Pontoppidan overtog Constantinsborg i 1867, lod han anlægge en have i engelsk stil med fritstående træer og store græsplæner. Marselis' terrasser blev dog bevaret.

Gårdens stamdata gennem tiden

Constantinsborg

Constantinsborg
Storskovvej 14
8260 Viby J
Opført 1801-02, avlsgård 1858-74. Hele anlægget restaureret 2002-04
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Midtjylland - Aarhus
-
280 ha 
 - ager 163 
 - eng 42 
 - skov 75 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Anders Holch Povlsen
SGS 2011, Stilling, s. 178
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk