Hovedbygning

Egholm hovedbygning er opført i 1841 af Wolfgang Haffner. Bygningen er en enkel klassicistisk, hvidkalket bygning i to stokværk med strandstensrammer om vinduer og døre. Bygningen har en flad tagafslutning. Havefacaden domineres af et fremspringende rundt midterparti. 

Den tidligste bygning var en borg af røde munkesten med rundbuet dør i gavlen og to smalle vinduer, som gik tilbage til ca. 1250. Bygningen var overdækket af to krydshvælvinger med profilerede ribber. I ca. 1300 udvidedes borggården med store gotiske huse med tykke mure, ringmur og porttårn. Denne borggård gik til grunde i 1400-tallet.

Senere blev opført en renæssanceborggård, som blev genopført i 1500-tallet. Denne bygning var grundmuret, tofløjet og i to stokværk. Den havde fire tårne og spir. Borggården blev udvidet omkring år 1600. I 1745 og 1752 blev fløjene istandsat og ombygget. Denne bygning lod Frederik Christian Rosenkrantz i 1765 nedrive.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger 

I 1877 opførtes nye avlsbygninger på Egholm og i 1905 tillige en ny og betydelig forvalterbolig.

Der er i 1900-tallet bygget nye tidssvarende driftsbygninger til markdriften.

Forvalterboligen og de historiske avlsbygninger udlejes til bolig og erhverv.

Fredningsstatus 2013: Dele af avlsbygningerne er fredede.   

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Egholm (Sjælland)

Egholm
Trehøjevej 45
4070 Kirke Hyllinge
Hovedbygningen er opført 1842
Ingen offentlig adgang
Sjælland - Lejre
-
570 ha 
landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi
-
Dorrik ApS, Ole Falck
SGS 2011, Stilling, s. 426, ois.dk
Egholm Slot
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk