Hovedbygning

Hovedbygningen på Gammel Kirstineberg er opført i 1773 af materialer fra Nykøbing Slot.

Den nuværende hovedbygning fremstår som en bygning i én fløj og i ét stokværk opført i grundmur og egebindingsværk. Bygningen har halvvalmet tegltag med kviste samt en frontspids. Hovedbygningen udgør den nordlige længe i det oprindelige firelængede anlæg, der nu er åbent mod syd. Nord for hovedbygningen findes en have, mens der mod syd findes en stor, åben gårdsplads.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Der hører mange avlsbygninger til Gammel Kirstineberg. To af disse ligger på vest- og østsiden af den gårdsplads, som også hovedbygningen placerer sig omkring. Østlængen langs landevejen er den gamle tiendelade, hvor tiendekornet blev afleveret. Laden er opført i bindingsværk med tegltag fra omkring 1770.

Efter en brand 1880 genopførtes den vestlige længe.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er bevaringsværdige med middel til høj bevaringsværdi. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Gammel Kirstineberg

Gammel Kirstineberg
Kraghave Gaabensevej 97
4800 Nykøbing F
Hovedbygningen er opført 1773
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-

landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
Gammel Kirstineberg blev skilt fra Ny Kirstineberg i 1863. SGS angiver hverken hovedgårdens eller godsets areal, men derimod de navnene på de underliggende gårde
Lars Hvidtfeldt, Linnéa Treschow
SGS 2011, kirstineberg.dk, ois.dk, Roussell, bd. 6, s. 41-46
Museum Lolland-Falster
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk