Ejerhistorie

Gunderup var oprindelig en landsby, som helt eller delvist hørte under Vallø i 1421. Der har muligvis eksisteret en hovedgård i landsbyen, men først i 1582 oprettede Mette Rosenkrantz Gunderup som ladegård under Vester Vallø. Herregården Vallø var fra midten af 1500-tallet til midten af 1600-tallet delt i en østre og vestre del.

Hendes søn Oluf Steen Rosensparre forlenede i 1610 Gunderup som enkebolig for sin kone Elisabeth Gyldenstjerne, og hun sad da også på både Gunderup og Vester Vallø til sin død i 1638. Da kom hendes besiddelser til Christen Skeel, som var ejer af Øster Vallø, og på den måde blev godserne samlet igen.

Gunderup har siden tilhørt ejerne af Vallø. Gården fungerer som avlsgård under Vallø Stift, som blev oprettet i 1737 af dronning Sophie Magdalene. Det skulle huse fyrstelige, grevelige og adelige kvinder, som efter eksempelvis hoftjeneste ønskede at vie deres liv til stille gudsdyrkelse. Indtil 1799 skulle kvinderne endda kunne bevise deres adelige aner 16 generationer tilbage.

Gårdens stamdata gennem tiden

Gunderup

Gunderup
Gunderupvej 14
4600 Køge
Stuehuset er opført 1860
Ingen oplysninger
Sjælland - Køge
200 ha

landbrugsdrift/skovbrug
Gunderup hører under Vallø Stifts Landbrug
Vallø Stift
SGS 2011, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk