Hovedbygning

Den hvide hovedbygning til Iselingen gods består af en to etagers midterfløj og to én etagers sidefløje. Bygningen er symmetrisk om en tværakse gennem midterfløjen. Hovedbygningen blev opført i 1802 og restaureret i 1874 ved J.V. Dahlerup og Fr. Bøttger.

I 1920 blev et tårn med spir påsat midterfløjen.

Da hovedbygningen skulle opføres lånte man mange sten fra Vordingborg Slotsruin.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi

Andre bygninger

Til Iselingen ligger en avlsgård i grundmur og træ. Bygningen blev opført i 1800-tallet og viderebygget i 1920 ved R. Brüel.

Desuden ligger der ni huse og en skovgård til Iselingen.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne udpeget som fredede med middel til høj bevaringsværdi.

Gårdens stamdata gennem tiden

Iselingen

Iselingen
Iselingen 1
4760 Vordingborg
Opført 1802, ombygget 1874-81. Tårn tilføjet i 1921. Trælade opført 1916
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Sjælland - Vordingborg
416 ha
526 ha 
 - ager 290 
 - skov 145 
 - forpagtet 86 
 - park/have 5 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
-
Niels Otto Hansen
SGS 2011, Stilling, s. 437
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk