Ejerhistorie

Knuthenlund blev oprettet som herregård i 1729 af lensgreve Adam Christopher Knuth ved nedlæggelse af landsbyen Brekorpes fem fæstegårde, inddragelse af Ugleholt Skov og opsamling af strøgods i området. Han ejede i forvejen grevskabet Knuthenborg, som Knuthenlund i 1738 blev indlemmet i, da lensgreve Knuths enke, Ida Margrethe Reventlow, opnåede kongelige tilladelse til omarrangering af familien Knuths besiddelser på sønnernes vegne.

Som avlsgård blev Knuthenlund drevet af en forpagter, der typisk forpagtede gården og de tilhørende jorde i en 10-årig periode. Indtil 1913 hørte Knuthenlund under Knuthenborg, og ejerne i denne periode har derfor været sammenfaldende. Fremgangen i landbruget i midten af 1800-tallet, med voksende efterspørgsel på korn og senere mejerivarer fra det engelske og amerikanske marked, kom til at sætte sig store spor på Knuthenlund som på grevskabets andre forpagtergårde. Satsningen på mejeridrift fra 1870'erne og frem medførte en fornyelse af herregårdens bygningsmasse ligesom hovedgårdsmarkerne blev drænet og indhegnet.

I 1913 blev Knuthenlund sammen med den nærliggende avlsgård Bøllesminde solgt til mejeriejer Jens Peter Herman Hansen, der senere samme år solgte Bøllesminde fra. Knuthenlund var derefter ikke længere en avlsgård under grevskabet Knuthenborg.

I 2013 var Knuthenlund ejet af Susanne Hovmand-Simonsen, der også er ejer af naboherregården Ørbygård, og under hendes ledelse er Knuthenlund Gods blevet omdannet til Danmarks største samlede økologiske jordbrug - i første omgang med fokus på mejeridrift.

Gårdens stamdata gennem tiden

Knuthenlund

Knuthenlund
Knuthenlundvej 7B
4952 Stokkemarke
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Lolland
-
998 ha 
 - ager 729 
 - eng 28 
 - skov 235 
 - forpagtet 6 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
-
Susanne Hovmand-Simonsen
SGS 2011
Finn Brasen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk