Ejerhistorie

I 1533 mageskiftede selvejerbonden Oluf Knudsen på kongelig ordre gården til Christoffer Ottesen Huitfeldt. Huitfeldt sikrede gården hovedgårdsprivileger og oprettede hovedgården Krumstrup

Efter Christoffer Huitfeldts død i 1559 overgik Krumstrup til hans bror, Claus Ottensen Huitfeldt, der tjente som lensmand i både Danmark og Norge. På trods af sine forpligtigelser tilbragte han en del af sin tid på Krumstrup. En populær skikkelse var han dog ikke i lokalområdet, hvor sognepræsten Sune Hansen i et påmindelsesbrev påbød Huitfeldt at opgive den ugudelige løsagtighed og hor, der fandt sted på herregården. En påmindelse, som Huitfeldt angiveligt ikke tog til sig. Han døde i 1590.

Igennem hele 1600-tallet levede gården et omskifteligt liv med mange forskellige ejere, men i 1724 blev Krumstrup solgt til Seneca Christophersen Hagedorn. Hagedorn var officer og godsejer. Foruden Krumstrup ejede han således også Jerstrup og Hindemae, hvor han primært opholdt sig.  Som ung officer var han i starten af 1700-tallet i både hollandsk og engelsk krigstjeneste, og mellem 1708-1710 deltog han således på engelsk side i den spanske arvefølgekrig, hvor han fik gode anbefalinger med sig fra den engelske admiral.

Efter hjemkomsten spillede Seneca Hagedorn en store rolle i Den Store Nordiske Krig (1700-1721), der primært handlede om at stoppe Sveriges stormagtsdrømme ved at reducere landets magt ved Østersøen. I 1736 trak han sig tilbage fra militæret efter længere tids karambolage med den øverste chef for marinen, Danneskiold-Samsøe, hvorefter Hagedorn tilbragte resten af sine dage på godserne indtil sin død i 1750.

I 1782 overtog Mads Jørgen Møller Krumstrup. Mads Møller var angiveligt en hårdhændet herremand, der aldrig færdedes i marken uden sin pisk. Efter sigende skulle han også have været kendt for at håndhæve retten til jus primæ noctis, dvs. retten til at sove med bruden på bryllupsnatten.

I 1791 solgte Møller Krumstrup til Knud Frederik Juel. Baggrunden for salget var efter sigende, at Møller i spøg havde sagt til Juel, at han kunne få lov til at købe gården, men at han vel hverken havde råd eller mod hertil. Det havde unge Knud Juel imidlertid, og det siges, at bønderne på Krumstrup holdt en stor fest den aften, hvor Møller var fortid på gården.

I det meste af 1800-tallet var Krumstrup ejet af slægten Briand, der var en gammel fransk adelsslægt, som var indvandret til Danmark i 1700-tallet.

I 2013 var gået ejet af Thomas Eggertsen.

Gårdens stamdata gennem tiden

Krumstrup

Krumstrup
Krumstrupvej 10
5750 Ringe
Hovedbygningen er opført 1650
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
-

landbrugsdrift/skovbrug
-
Thomas Eggertsen
ois.dk, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk