Hovedbygning

Christian Ludvig Scheel von Plessen overtog Lindholm i 1728 og lod en ny hovedbygning opføre øst for den tidligere. Voldstedet 'Gammel Lindholm' rummer bl.a. bygningsrester fra renæssancen, de formodes at være rester fra en hovedbygning anlagt eller ombygget af Christen Friis.

Hovedbygningen er opført omkring 1730 ved arkitekt J. C. Krieger. Bygningen er opført i italiensk stil. Den er i to stokværk med højt midterparti i 7 fag og lavere tilbagetrukne sidefløje i 5 fag. Anlægget er symmetrisk, og facaderne er hvid- og gulkalkede. Facaderne opdeles af en høj sokkel, trefags, rustikmurede midterpartier og tilsvarende hjørnelisener. Ud til haven har midteraksen en terrasse. I midterfløjen er store vinduer og i midten en hovedindgang med en tilhørende høj stentrappe. Sidepartierne dækkes af saddeltag, og deres midte betones af højt rejste gavlkviste med svungne afslutninger. Denne hovedbygning blev i 1910 restaureret ved arkitekt Viggo Dahl.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

I 1908 blev en ny avlsgård opført, efter den forrige i 1907 var nedbrændt.

Forpagterboligen, der står gulkalket i grundmur og gartnerboligen i bindingsværk, nedbrændte dog ikke.

Fredningsstatus 2013: Forpagterboligen er fredet.

Gårdens stamdata gennem tiden

Lindholm

Lindholm
Abbetvedvej 2
4000 Roskilde
Opført ca. 1730
Offentlig adgang til omgivende skov - hovedbygning kan ses herfra
Sjælland - Lejre
309 ha
309 ha 
 - ager 289 
 - eng 10 
 - mose 10 
landbrugsdrift/skovbrug
Lindholm er en del af Selsø-Lindholm Godser, der har et samlet areal på 974 ha
M.E.U. von Malsen-Ponickau
SGS 2011, Stilling, s. 445
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk