Hovedbygning

Den nuværende hovedbygning på Lundbygaard er opført i klassicistisk stil under Ulrik Christian von Schmidtens ejerskab i 1815. Oprindeligt bestod hovedbygningen af en anseelig midterfløj og to fritliggende sidefløje, som var placeret skråt ud i en vifteform med et symmetrisk udtryk med midterfløjen som akse. Midterfløjen er opført i to etager over en kælder. Også sidefløjene er opført i to etager. I midten af bygningen mod syd findes en pilasterbåret frontspids, som strækker sig over de tre midterste fag.   

I 1910 gennemgik Lundbygaard en restaurering ved arkitekt G. Tvede, der byggede de tre fløje sammen. Derudover blev den oprindelige indgang i midten af hovedfløjen samt trappen sløjfet.

G. Tvede opførte også en brandsikker museumssal i sidefløjen mod øst. Også i 1943 gennemgik hovedbygningen en restaurering og modernisering ved arkitekterne Mogens og Peter Koch. Midterfløjen fik her sit oprindelige indgangsparti igen samt en ny trappe. 

Den klassicistiske hovedbygning fremstår således i 2014 som et smukt og symmetrisk anlæg i tre fløje. Hovedbygningen er hvidpudset med tegltag og placerer sig nord for en stor gårdsplads og avlsbygningerne. Nord for hovedbygningen findes haven på Lundbygaard.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Avlsbygningerne på Lundbygaard placerer sig syd for hovedbygningen. Syd for hovedbygningens østfløj findes en stor lade, som har været indrettet som ridehus siden 1943. Laden var oprindeligt opført i 1777. I 1909 og 1928 hærgede to brande på Lundbygaard, men den gamle lade blev ikke ødelagt modsat den øvrige avlsgård. Nogle af de nuværende avlsbygninger er opført efter branden i 1928 af Otto Brüel, mens andre er opført i 1977.

Fredningsstatus 2013: Dele af avlsbygningerne er udpeget som bevaringsværdige med høj og middel bevaringsværdi. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Lundbygaard

Lundbygaard Gods
Lundbygårdsvej 100
4750 Lundby
Opført 1815, ladebygning 1776. Ændringer 1910, restaureret 1943-44
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Sjælland - Vordingborg
-
-
1000 ha 
 - ager 400 
 - skov 600 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Bernt Johan Collet
SGS 2011, collet.dk, Stilling, s. 445
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk