Ejerrække

 • (1329)        Kirstine af Magelund
 • (     -      )  Gert Høcken
 • (      -1339) Peder Nielsen Brock
 • (1339-1376) Albert Brock
 • (1376-      ) Enken efter Albert Brock
 • (      -1378) Hvitte Iven Krummedige
 • (1378-1381) Johan Hummersbüttels og Hartvig Hummersbüttels
 • (1381-1391) Fikke von Moltke og Henneke von Moltke
 • (1391)        Margrete I
 • (1391-1416) Henneke Olufsen Bjørn
 • (1416)        Helene Bjørn, gift Basse
 • (1416-1448) Steen Basse
 • (1446-1465) Torben Bille
 • (1448-      ) Helene Bjørn, gift Basse
 • (      -1464) Oluf Axelsen Thott
 • (1465-1494) Bent Bille
 • (1494-1550) Ukendte ejere
 • (1550-1565) Ejler Rønnow
 • (1565-1569) Henning Qvitzow
 • (1569-1590) Birgitte Rønnow, gift Qvitzow
 • (1590-1640) Ejler Qvitzow
 • (1640-1657) Christen Thomesen Sehested
 • (1657-1683) Erik Christensen Sehested
 • (1683-1699) Margrethe Rammel, gift 1) Sehested, 2) Winterfeldt, 3) Kaas
 • (1699-1713) Otto Eriksen Sehested
 • (1713-1715) Mette Margrethe Sehested, gift Kaas
 • (1715-1721) Hans Frederik Kaas
 • (1721-1730) Børge Trolle
 • (1730-1767) Theodor Adeler
 • (1767-1768) Leopoldine Cathrine Rosenkrantz, gift Adeler
 • (1768-1778) Otto Lindegaard
 • (1778-1796) Anne Cathrine Bendtz, gift Lindegaard
 • (1796-1825) Salomon Lindegaard
 • (1825-1838) Johanne Marie Kolding, gift Lindegaard
 • (1838-1875) Otto Lindegaard
 • (1875-1913) Peter Salomon Lindegaard
 • (1913-1914) Konsortium
 • (1914-1941) Christian Ove Sehestedt-Juul
 • (1941-1948) Ove Christian Sehestedt-Juul
 • (1948-1970) Christian Ove Sehestedt-Juul
 • (1970-2001) Ove Christian Sehestedt-Juul
 • (2001-      ) Christian Ove Sehestedt-Juul
Gårdens stamdata gennem tiden

Lykkesholm (Fyn)

Lykkesholm
Lykkesholmsvej 20
5853 Ørbæk
Hovedbygningen er opført 1600, ombygget og udvidet omkring 1640. Sydfløj tilføjet 1784, nordfløj 1786
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Nyborg
-
299 ha

oplevelsesøkonomi - jagt/jagtudlejning - landbrugsdrift/skovbrug
Lykkesholm hører under Ravnholt Gods, der bl.a. også omfatter hovedgården Ravnholt. Se denne
Ove Chr. Sehestedt Juul
SGS 2011, lykkesholmslot.dk, Stilling, s. 322
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk