Hovedbygning

Det oprindelige Moesgaard lå længere mod sydvest. Gården nedbrændte under svenskekrigene i midten af 1600-tallet, og i 1673 opførte Vilhelm Marselis en ny bygning der, hvor Moesgaard ligger i dag. Vilhelm Marselis' bygning er beskrevet i kilderne som et stort bindingsværkshus, og gården blev nok primært brugt som avlsgård uden nævneværdig herskabsbolig.

Det blev ændret, da Christian Frederik Gyldenkrone i 1784 opførte den nuværende hovedbygning. Hovedbygningen er opført i to etager på en høj kælder og har tegltag. Facaden ud mod gårdpladsen har et såkaldt fremtrukket risalit. Ud mod haven er der en halvrund udbygning. På hver side af hovedbygningen er der opført en buet sidefløj i en etage på høj kælder. Bygningen var i en lang periode hvidkalket, men er i dag ført tilbage til sin oprindelige farve.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

På hver side af den store gårdsplads står avlsbygningerne fra 1800-tallet. Bygningerne er 2013 indrettet til undervisningslokaler og kontorer for Aarhus Universitet. Bygningerne danner sammen med hovedbygningen en smuk, symmetrisk helhed omkring den store gårdsplads.

Fredningsstatus 2013: Dele af avlsbygningerne er fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Moesgaard

Moesgård
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Hovedbygningen er opført 1776-80
Ja.Offentlig adgang til museum og park
Midtjylland - Aarhus
-
104 ha 
 - eng 31 
 - skov 47 
 - park/have 10 
 - andet 16 
museum - landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi
-
Moesgård Museum
SGS 2011, Stilling, s. 130
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk