Ejerhistorie

Oprindeligt tilhørte gården formodentligt Kronen. Det var således på Nebbegaard, at Valdemar Atterdag (1329-1372) i sommeren 1348 indgik et forlig med de holstenske grever, der havde store dele af Jylland i pant. Dokumentet, der beseglede forliget, findes endnu på Rigsarkivet.

Kort efter blev gården i 1354 overtaget af Tue Nielsen Nebbegaard, men hvad der derefter skete de næste 50 år er usikkert.

Fra starten af 1400-tallet og frem til 1536 tilhørte gården den holstenske adelsslægt Limbek. Den sidste Limbek på Nebbegaard var Claus Limbek, som overtog gården i 1505. Han var efter sigende ikke ganske tilregnelig, og derfor blev han umyndiggjort, mens godsets administration blev overdraget til hans værge, Erik Kummedige.

Erik Krummedige udnyttede sin position til at sikre sig Nebbegaard, som han i 1536 købte af Claus Limbek og hans mor Mette Hansdatter. Krummedige døde i 1541, hvorefter enken Sidsel Rosenkrantz drev gården videre. Parret døde uden at efterlade sig børn, og ved hendes død i 1557 blev gården delt på adskillige hænder.

I netop denne periode var Frederik II (1534-1588) i gang med at etablere et sammenhængende jagtområde i Jylland. En lang række herregården i området omkring Vejle blev overtaget af Kronen og nedlagt. Også Nebbegaard blev ramt af denne skæbne, da Kronen mellem 1570-1579  erhvervede alle anparter i gården.

Efter at Kronen havde overtaget gården, blev den fæstet ud til bønder. Nebbegaard forblev en fæstegård frem til 1676, hvor Kronen overdrog den til Jens Lauridsen Risom, som tak for hans betydning for Bornholms frihedskamp mellem 1658 og 1659.

Nebbegaards beskedne jordtilliggende var på dette tidspunkt meget spredt og i ganske dårlig stand efter Karl Gustav-krigene (1657-1669) og de svenske besættelsestroppers hærgen. Risom og hans efterkommere formåede ikke at samle jordtilliggendet. Mellem 1765-1767 frasolgte Kronen imidlertid store dele af godset i Kolding Rytterdistrikt. Nebbegaards ejer Laurids Bolvig greb chancen for at udvide og afrunde Nebbegaards jordtilliggende og erhvervede en række fæstegårde i nærheden af Nebbegaard.

Laurids Bolvigs søn, Jens Bolvig, der overtog gården i 1783, gik straks i gang med at sælge det nyerhvervede fæstegods til selveje, og i løbet de næste 30 år solgte han al fæstegodset, inden han i 1810 solgte hovedparcellen til Christen Høst Secher.

Salget blev startskuddet til en periode med hyppige ejerskifter og mange handler. Siden 1810 har gården således ikke været i én slægts eje i mere end én generation 

Gårdens stamdata gennem tiden

Nebbegaard

Nebbegaard
Nebbegårdsvej 115
7080 Børkop
Hovedbygningen er opført 1660 og helt ombygget ca. 1770
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Vejle
-
-
230 ha 
 - ager 166 
 - skov 25 
 - park/have 35 
 - andet 4 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Johannes Andersen
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk