Hovedbygning

Nordfelds første hovedbygning blev opført mellem 1774 og 1776 af daværende ejer Jørgen Wichfeld.

I 1874 under Otto Sophus Danneskiold-Samsøes ejerskab fik Nordfeld det udseende, som herregården har i 2013. Hovedbygningen blev opført efter tegninger af arkitekt F. Wilsbech og er opført i blank mur, i en etage med høj kælder. Sokkelen er støbt og taget er et heltag dækket af skifer. Bygningen præges af både kamtakkede gavlkviste og gavle med blændingsfelter, samt en muret detaljeret gesims med både savsnit og trappefrise. Opbygningen er symmetrisk og næsten ens på facade og haveside. Facadens tre midterste fag er fremhævet ved en kamtakket gavlkvist med et tilbygget mindre vindfang og en balkon øverst.

Til havesidens midterparti er tilbygget en loggia med en større balkon øverst. En fritrappe fører fra loggiaen ned til haven. Begge sider har yderligere to etfags kamtakkede gavlkviste. Bygningens vinduer er alle hvidmalede med murede indfatninger. De fleste er korspostvinduer, men enkelte er trerammede, og kældervinduerne er mindre torammede. Den øverste tinde på begge gavle og de midterste gavlkviste er alle afsluttet af dekorerede støbejernskroner. I tagryggen sidder fire murede skorstene, og i tagfladen findes flere mindre støbejernsvinduer.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

 

Andre bygninger

Avlsgården, som ligger syd for hovedbygningen, består af fire grundmurede, enetages længer, der fremstår i blank rød mur med detaljer af gule mursten og blændingsfelter i gavlene. Både torammede vinduer, staldvinduer i støbejern og porte er under rundbuede stik og alt træværk er rødmalet. Alle bygninger har bliktage og enkelte steder murede skorstene.

Forvalterboligen er en grundmuret bygning i én etage, med kampestenssokkel, blank mur i røde sten og sadeltag med røde vingetegl. I tagryggen er tre skorstene i tagryggen.

Herskabsstalden er en grundmuret bygning i en etage. Over en støbt sokkel, står facaden i blank mur af røde sten, med en muret gesims og et heltag af skifer. Midt på facaden findes en høj gavlkvist med høluge til loftet.

Fredningsstatus 2013: Forvalterboligen med herskabstald, gartnerboligen samt avlsgårdens fire længer er fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Nordfeld

Nordfeld
Nordfeldvej 48A
4780 Stege
Hovedbygningen og avlsgården er opført 1874-76
Offentlig adgang til omgivelserne - kan ses fra vej
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Vordingborg
-
684 ha
1151 ha 
 - skov 237 
 - andet 24 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
-
Jens Krarup Haubroe
SGS 2011, Stilling, s. 449, ois.dk
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk