Ejerrække
 • (      -1426)    Jes Knudsen
 • (1426-      )    Albert Jensen
 • (       -     )    Erik Vestenie
 • (       -     )    Palle Juel
 • (      -1537)    Rasmus Skade
 • (1537-1572)    Niels Madsen Skade
 • (       -     )    Mads Nielsen Skade
 • (       -     )    Peder Juel
 • (1589-1607)    Herman Juel
 • (1607-      )    Christence Juel, gift 1) Juel, 2) Krabbe, 3) Gyldenstierne
 • (      -1626)    Knud Gyldenstierne
 • (1626-1631)    Christoffer Gersdorff
 • (1631-1640)    Caspar Gersdorff
 • (1640-1646)    Laurids Ebbesen
 • (1646)           Sophie Staverskov, gift 1) Kruse, 2) Ebbesen
 • (1646-1658)    Herman Kaas
 • (1658-1664)    Magdalene Kruse, gift Kaas
 • (1664-1681)    Didrik Blome
 • (1681-1700)    Kaj Blome
 • (1700-      )    Mette v. d. Brincken, gift 1) Blome, 2) Zepelin
 • (      -1722)    Joachim Christoffer Zepelin
 • (1722-1731)    Catrine Iversdatter Erritzøe, gift 1) Ammitzbøll, 2) Markussen
 • (1731-1732)    Hans Markussen
 • (1732-1738)    August Christian Paulsen
 • (1738-1753)    Marie Margrethe Bachmann, gift 1) Paulsen, 2) Seidelin
 • (1753-1755)    Søren Seidelin
 • (1755-1756)    Laurids Thistrup
 • (1756-1757)    Sophie Amalie Bagge, gift 1) Thistrup, 2) Hurtigkarl
 • (1757-1772)    H.S. Steenstrup
 • (1772-1777)    Ulrik Adolf de Trappaud
 • (1777-1781)    Malthe Friis
 • (1781-1783)    Boet efter Malte Friis
 • (1783)           Mogens Lottrup
 • (1783-1790)    Claus Tommerup Henriksen
 • (1790-1794)    Niels Tommerup Henriksen
 • (1794-1798)    Hans Andreasen Tørsleff
 • (1798-1804)    Hans Clausen
 • (1804-1809)    C.C. Sander
 • (1809-1811)    P. Chr. Berg
 • (1811-1815)    J. Sehested
 • (1815-1816)    Alexander Krøll
 • (1816)           J. H. Hviid
 • (1816-1839)    Jens Sehested
 • (1839-1864)    Hans Heinrich Godt
 • (1864-1869)    Seerup
 • (1869-1871)    C. Thisted
 • (1871-1872)    R. Andersen
 • (1872-1874)    L. E, Munch
 • (1874-1875)    L. Larsen
 • (1875-      )    Paul Olsen
 • (      -1888)    Kreditforening
 • (1888-1904)    O A. Petersen-Fenøe
 • (1904)           Friis
 • (1904)           Jensen
 • (1904-1915)    Johan Andersen
 • (1915-1946)    E. Schou
 • (1946-1950)    Forskellige ejere
 • (1950-      )    Staten
 • (      -      )    H. Nørskov Madsen
 • (      -1992)    Erik Nørskov Madsen
 • (      -1992)    Annegrethe Nørskov Madsen
 • (1992-1998)    Lone Egebjerg Thøgersen
 • (1992-1998)    Mogens Steen Hansen
 • (1998-      )    Jan Steffensen
 • (1998-      )    Susanne Frank-Steffensen
Gårdens stamdata gennem tiden

Refstrup

Refstrup
Refstrupvej 18
7321 Gadbjerg
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Vejle
-
-

landbrugsdrift/skovbrug
-
Jan Steffensen, Susanne Frank-Steffensen
ois.dk, FBB
Preben Jensen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk