Ejerhistorie

Risbyholm blev oprettet i 1721 og gården hed oprindeligt Benzonseje, opkaldt efter den første ejer Peder Benzon. Peder Benzon oprettede gården for at forenkle og forbedre landbrugsdriften på de mange gårde, han ejede. I stedet for at have fæstegårde spredt over et stort område, fungerede det bedre at samle gårdene i mindre enklaver og lægge dem under den nærmeste hovedgård. I mange tilfælde var det nødvendigt at oprette nye hovedgårde. Benzonseje blev en af disse hovedgårde.

I 1737 købte Kirstine Catharine Schumacher Benzonseje, og gården forblev i hendes familie frem til 1784. I denne periode oplevede gården en blomstringstid. Benzonseje forøgede sine jordbesiddelser, og økonomien nød godt af tiende-skatten fra de seks kirker, som gården havde myndighed over.

I 1784 købte John Brown gården. Han var kommet til Danmark fra Skotland sammen med sine to brødre. De uddannede sig indenfor handel og fik hurtigt etableret en velfungerende forretning med handels-, rederi- og vekselerervirksomhed. Brødrene nød godt af Danmarks neutrale rolle i tidens stormagtskrige. Det betød, at de danske handelskompagnier kunne sælge varer til begge parter. Helt sikkert var det dog ikke, og brødrene måtte derfor udstyre deres skibe med kanoner og våben, for at de kunne klare sig mod kapere, datidens sørøvere. Ofte måtte de lade handelsskibene ledsage af fregatter, som de selv ejede og udrustede.

Brødrene havde også næse for, at handel og politik ofte spillede sammen, og de fik derfor arrangeret, at David Brown blev udnævnt til guvernør i kolonien Trankebar. Men da der atter blev fred mellem stormagterne,  gik det hastigt ned ad bakke for brødrenes forretning. De forsøgte at beholde Benzonseje, men i 1789 måtte de sælges gården til forvalteren Lars Larsen.

Gennem 1800-tallet havde Benzonseje skiftende ejere. I 1903 overtog enkefrue Holme Benzonseje efter sin mand, og hun omdøbte gården til Risbyholm. Ved hendes død i 1917 blev der oprettet et legat af overskuddet fra salget af gården.

I 1968 kom Risbyholm i familien Clausens eje, som fortsat ejer gården i selskabet Risbyholm ApS.

Gårdens stamdata gennem tiden

Risbyholm

Risbyholm
Risbyholmvej 5A
4622 Havdrup
Stuehuset er opført 1723
Ingen oplysninger
Sjælland - Roskilde
-
283.8 ha
540 ha 
 - ager 522 
 - forpagtet 12 
 - skov 6 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Risbyholm ApS
SGS 2011, Roussell, bd. 4, s. 52, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk