Hovedbygning

Ejeren Anders Bille var formentlig bygherren bag de bygninger på Søholm, der blev nedrevet omkring 1715, da gården havde stået ubeboet hen i en længere periode. Da godset blev drevet som en forpagtergård blev der opført en ny, beskeden hovedbygning på Søholm. Denne blev opført i 1828 af Peder Brønnum Scavenius som en enetages fløj i kridtsten. De midterste tre fag fra gårdsiden dannede et fremspring i to etager med en trekantgavl. Denne fritliggende hovedbygning blev nedrevet i 1946.

Andre bygninger

Til Søholm findes flere store avlsbygninger. En enkelt af disse er opført i 1760, mens andre er af nyere dato. Tre af avlsbygningerne placerer sig omkring en gårdsplads og danner dermed et stort trelænget avlsbygningskompleks.

Fredningsstatus: Dele af avlsbygningerne er udpeget som bevaringsværdige med middel bevaringsværdi.

Gårdens stamdata gennem tiden

Søholm (Sjælland)

Søholm
Søholmvej 9
4672 Klippinge
Hovedbygningen er opført 1800
Ingen oplysninger
Sjælland - Stevns
327 ha
-
landbrugsdrift/skovbrug
Søholm er en del af Gjorslev Gods, der bl.a. også omfatter hovedgården Gjorslev
Peter Henrik Tesdorpf
SGS 2011, FBB, gjorslev.dk
Jesper Jørgensen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk