Hovedbygning

Tersløsegaard er en hvidpudset bindingsværksbygning opført i 1737 af ejeren A. T. Heespen.

1750-1800 blev midterfløjen forlænget og sidefløjene tilføjet.

Kældrene er dog fra en tidligere bygning fra omkring 1300-tallet. Da komitéen købte Tersløsegaard i 1905, blev den grundigt restaureret ved Martin Nyrop.

Midterfløjens facade og indre er symmetrisk opbygget med indgangsdør, vestibule og havesal i midteraksen. De senere tilføjede sidefløje er derimod mere uregelmæssige i deres opbygning.

Hovedbygningen har hel- og halvvalmet teglhængt tag, mens facaderne er kalket hvide, som det er skik på egnen.

Bygningen var igen i 1970'erne og i 2012 igennem omfattende restaureringer.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Avlsbygningerne til Tersløsegaard er nedrevet.

Der er opført nyere bygninger i 1930 og 2012.

Gårdens stamdata gennem tiden

Tersløsegaard

Tersløsegård
Holbergsvej 101
4293 Dianalund
Opført 1737, sidefløje opført 1750-1800. Restaureret 1905-16
Ja.Museet har åbent i weekender fra pinse til september
Sjælland - Sorø
-

museum
-
Den Holbergske Stiftelse
Stilling, s. 406, SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk