Ussinggaard

 

Frem til 1503 var Ussinggaard ejet af rigets mest magtfulde mand og kongens højre hånd, Erik Ottesen Rosenkrantz.

Ussinggaard var i 1600-tallet en større fæstegård under herregården Boller.

I første halvdel af 1600-tallet var Ussinggaard ejet af Kirsten Munk, der efter hendes skilsmisse fra Christian IV (1577-1648) bl.a. boede på det nærliggende Boller.

Hovedbygningen blev opført i 1740'erne og ombygget i 1859 i nygotisk stil.

I det sydvestre hjørne er opført et stort ottekantet tårn.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Ussinggaard

Ussinggård
Ussingvej 29
8723 Løsning
Hovedbygningen er opført 1859
Ingen oplysninger
Midtjylland - Hedensted
-
220 ha 
 - ager 200 
 - sø 20 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Karl Peter Korsgaard Sørensen, Stella Sørensen
SGS 2011, Roussell, bd. 15, s. 160
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk