Hovedbygning

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1845 ved arkitekt Otto Michael Glahn under Ludvig Grandjeans ejerskab. Det er en rektangulær hvidkalket bygning i to etager over en kælder.

Hovedbygningen, der er opført i senempire, karakteriseres mod både have og gård af midtrisalitter, dvs. svagt fremspringende midterpartier, der afsluttes af trekantsgavle. Etageadskillelsen er markeret med tværbånd, mens der løber en sparrehovedfrise med hvide stukrosetter under taget. Mod gården har bygningen en støbejernstrappe med repos foran indgangsdøren, mens der på havefacaden findes en halvrund udbygning.

Husets indre er dekoreret i senklassicistisk stil. I 1942 gennemgik hovedbygningen en stor modernisering.

Den store hovedbygning ligger som centrum for et større bygningsanlæg. Syd og vest for hovedbygningen findes haven på Vennerslund, og øst for hovedbygningen ligger gårdspladsen, der på alle sider afgrænses af bygninger.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

 

Andre bygninger

Til Vennerslund hører også adskillige avlsbygninger. Disse består overvejende af ældre bygninger opført i bindingsværk med tegltag. Avlsbygningerne er placeret på både nord-, syd- og østsiden af den gårdsplads, som også hovedbygningen placerer sig omkring. Derudover findes et større antal bygninger både nord og syd for gårdspladsen.

Umiddelbart syd for hovedbygningen ligger den tidligere hovedbygning. Bygningen, der er opført i bindingsværk, stammer fra 1770'erne. Siden opførelsen af den ny hovedbygning har denne hovedbygning fungeret som forvalterbolig. Det er en enkeltfløjet bygning, hvis facade mod gården er karakteriseret af en frontspids.

Fredningsstatus 2013: Den tidligere hovedbygning er fredet. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Vennerslund

Vennerslund Hovedgård
Vennerslundsvej 19
4840 Nørre Alslev
Opført 1845. Ladebygning og sidefløj, den tidligere hovedbygning, er opført omkring 1767
Kan ses fra vej og omgivende skov
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
550 ha
1010 ha 
 - ager 670 
 - skov 340 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning
-
Kim Brockenhuus-Schack
Stilling, s. 467, SGS 2011
Jesper Munk Andersen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk